Skip to content

73. Arch. Ignacego i Anieli Zapytowskich

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
73/1 Centrum Przyjaciół Ż ołnierza Polskiego, materiały różne, korespondencja  
73/2 Centrum Przyjaciół Żołnierza Polskiego: korespondencja, wycinki prasowe  
73/3 Centrum P.Z.P w Cleveland, OH  
73/4 Centrum P.Z.P. w Chicago, IL  
73/5 Centrum P.Z.P. w Toledo, OH  
73/6 Kolo w Grand Rapids. 1941  
73/7 Karty rejestracyjne 1941-1942  
73/8 Centrum PŻP w USA i Kanadziei, dokumenty, korespondencja 1941-1942  
73/9 Konsulat w Pittsburgu 1941  
73/10 Konsulat Generalny w Chicago. 1942  
73/11 Korespondencja zbiorowa. 1941-1942  
73/12 Korespondencja 1942-1944  
73/13 Centrum Przyjaciół Żołnierza Polskiego w Detroit 1941-1950  
73/14 Korespondencja p. Anieli Zapytowskiej ze Związkiem Inwalidów Wojennych w Niemczech  
73/15 Centrum Przyjaci Żołnierza Polskiego w Detroit, materiały biurowe, korespondencja 1953  
73/16 Centrum Przyjaciół Żołnierza Polskiego w Detroit, korespondencja 1950-1956  
73/17 Korespondencja Pani Anieli Zapytowskiej 1950-1951  
73/18 Korespondencja Pani Anieli Zapytowskiej 1952  
73/19 Korespondencja Pani Anieli Zapytowskiej 1952  
73/20 Korespondencja Pani Anieli Zapytowskiej 1953  
73/21 Centrum Przyjaciół Żołnirza Polskiego w Kanadzie 1941-1942  
73/22 Centrum Przyjaciół Żołnierza Polskiego w Detroit  
73/23 Centrum Przyjaciół Żołnierza Polskiego - korespondencja 1942-1943  
73/24 Badania lekarskie żołnierzy  
73/25 Centrum Przyjaciół Żołnierza Polskiego: korespondencja, 1954-1955  
73/26 Kwestionariusze przynależności, cz.1  
73/27 Kwestionariusze przynależności, cz.2  
73/28 Prywatne dokumenty Pani Anieli Zapytowskiej  
73/29 Wplaty na Centrum P. Ż. P. 1942-1952  
73/30 Księga wpłat na potrzeby Centrum Przyjaciół Żołnierza Polskiego  
73/31 Rejestracja członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 1950-1951  
73/32 "Zolnierz Polski" 1941  
73/33 "Niezwyciezeni"  
73/34 "Przygody Walentego Pompki" cz.1  
73/35 "Zolnierskie Strofy" 1942  
73/36 "Walki w Obronie Granic" 1941  
73/37 Listy z Polski, opr. J.G. 1946  
73/38 Dowodztwo Oddzialow W.P. w Kanadzie  
73/39 "Komisja Wykonawcza Naczelnego Centrum Przyjaciol Zolnierza Polskiego" w Kanadzie  
73/40 Wykaz człobków SPK - inwalidów w Niemczech  
73/41 Detroickie Centrum Żołnierza Polskiego w Kanadzie, materiały różne, korespondencja 1942-1945  
73/42 Listy ofiarodawców i korspondencja do CPŻ Polskiego z zagranicy  
73/43 Protokół I Zjazdu Pań zrzeszonego przy Centrach Przyjaciół Żołnierza Polskiego w Kanadzie 1941  
73/44 Korespondencja,, zbirki na rzecz CPŻ Polskiego, udzielana pomoc 1954-1966  
73/45 Wycinki prasowe  
73/46 Weterani i inwalidzi wojenni w Niemczech 1952-1954  
73/47 Przemowienia radiowe, zbiórka na Centrum Przijaciół Żołnierza Polskiego 1952-1957  
73/48 Liga Katolicka  
73/49 Liga Katolicka, dyplomy, dokumenty  
73/50 Książka Protokółowa Ligi Katolickiej przy parafii św. Jacka 1946-1959  
73/51 American Relief for Poland, okręg 34-ty, Detroit, MI  
73/52 "Odsiecz". Polska walcząca w Ameryce 1941-1942  
73/53 W 10-lecie istnienia chlubnej działalności Centru, Zrzeszenia Przyjaciół Żołnierza Polskiego, J.R.O. Sanatorium Amber, Niemcy 1940-1950  
1 - 53 z 53

Polonia Collection