Skip to content

8. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 6 w Detroit


Summary history of the creator: Okręg 6 Stowarzyszenia Wteranów Armii Polskiej w Ameryce zorganizowany został 22 lutego 1931 roku, z inicjatywy członków Placówki 7 w Detroit. Pierwszy zjazd odbył się w siedzibie Placówki 7 w Detroit, 29 marca 1931 r. 23 września 1931 r. uchwalono urządzenie zbiórki na rzecz Funduszu Inwalidzkiego im. Ignacego Paderewskiego zwanej Bławatkiem. W 1932 r. z pomocą Ligi Spraw Polskich zakupiono farmę dla weteranów inwalidów, otworzono tam dom opieki, który nazwano Schroniskiem w Parku Wanda. Celem założenia Okręgu było zespolenie wysiłków Placówek dla wzmożonej pomocy inwalidom wojennym, pomocy żołnierzom polskim, rozwojowi oświaty polskiej.

Scope and content: Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. - sygn. 1, walne zjazdy S.W.A.P. - sygn. 2-14, zjazdy 6 Okręgu S.W.A.P. - sygn. 15-65, protokoły z posiedzeń - sygn. 66-71, sprawozdania zarządu - sygn. 72, korespondencja - sygn. 73-79, dokumentacja finansowa - sygn. 80-83, sprawozdanie finansowe - sygn. 84, postępowanie przed sądem Honorowym Okręgu 6 - sygn. 85, wykazy osób sprawujących funkcje we władzach Okręgu 6 - sygn. 86, sprawozdania składane prze Placówki do Okręgu - sygn. 87, dom Weterana-Inwalidy w Wanda Park - sygn. 88, zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz weteranów - sygn. 89, jubileusze - sygn. 90-161, wycinki prasowe - sygn. 162, obchody, uroczystości, zaproszenia - sygn. 163, dyplomy - sygn. 164, historia Okręgu 6 - sygn. 165, księgi gości - sygn. 166-167, dokumenty osobiste Jana i Julii Pelów - sygn. 168, protokoły posiedzeń placówek 5, 17, 31 - sygn. 169.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/8 Obchody, uroczystości, zaproszenia, programy, karykatury 1934-2001 more
7/8/1 Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. w Ameryce z proponowanymi zmianami 1928 1958-1982 more
7/8/2 XV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1963 more
7/8/3 XVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1967 more
7/8/4 XVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1971 more
7/8/5 XVIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1973 more
7/8/6 XIX Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1976 more
7/8/7 XX Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1979 more
7/8/8 XXI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1982 more
7/8/9 XXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1985 more
7/8/10 XXIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1988 more
7/8/11 XXIV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1991 more
7/8/12 XXV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1994 more
7/8/13 XXVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1997 more
7/8/14 XXVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 2000 more
7/8/15 IV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1933 more
7/8/16 VI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1935 more
7/8/17 IX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1938 more
7/8/18 XI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1940 more
7/8/19 XII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1941 more
7/8/20 XV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1944 more
7/8/21 XIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1948 more
7/8/22 XX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1949 more
7/8/23 XXIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1952 more
7/8/24 XXIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1953 more
7/8/25 XXVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1955 more
7/8/26 XXVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1957 more
7/8/27 XXIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1958 more
7/8/28 XXX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1959 more
7/8/29 XXXI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1960 more
7/8/30 XXXIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1962 more
7/8/31 XXXIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1963 more
7/8/32 XXXV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1964 more
7/8/33 XXXVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1965 more
7/8/34 XXXVII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1966 more
7/8/35 XXXVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1967 more
7/8/36 XXXIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1968 more
7/8/37 XL Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1969 more
7/8/38 XLI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1970 more
7/8/39 XLII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1971 more
7/8/40 XLIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1972 more
7/8/41 XLIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1973 more
7/8/42 XLV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1974 more
7/8/43 XLVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1975 more
7/8/43 Program jubileuszowy z okazji 25-lecia Placówki 41 S.W.A.P. 1947 more
7/8/44 XLVII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1976 more
7/8/45 XLVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1977 more
7/8/46 XLIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1978 more
7/8/47 L Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1979 more
7/8/48 LI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1980 more
1 - 50 z 169

Polonia Collection