Skip to content

8. SWAP, Okręg 6 w Detroit

 

Summary history of the creator: Okręg 6 Stowarzyszenia Wteranów Armii Polskiej w Ameryce zorganizowany został 22 lutego 1931 roku, z inicjatywy członków Placówki 7 w Detroit. Pierwszy zjazd odbył się w siedzibie Placówki 7 w Detroit, 29 marca 1931 r. 23 września 1931 r. uchwalono urządzenie zbiórki na rzecz Funduszu Inwalidzkiego im. Ignacego Paderewskiego zwanej Bławatkiem. W 1932 r. z pomocą Ligi Spraw Polskich zakupiono farmę dla weteranów inwalidów, otworzono tam dom opieki, który nazwano Schroniskiem w Parku Wanda. Celem założenia Okręgu było zespolenie wysiłków Placówek dla wzmożonej pomocy inwalidom wojennym, pomocy żołnierzom polskim, rozwojowi oświaty polskiej.

Scope and content: Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. - sygn. 1, walne zjazdy S.W.A.P. - sygn. 2-14, zjazdy 6 Okręgu S.W.A.P. - sygn. 15-65, protokoły z posiedzeń - sygn. 66-71, sprawozdania zarządu - sygn. 72, korespondencja - sygn. 73-79, dokumentacja finansowa - sygn. 80-83, sprawozdanie finansowe - sygn. 84, postępowanie przed sądem Honorowym Okręgu 6 - sygn. 85, wykazy osób sprawujących funkcje we władzach Okręgu 6 - sygn. 86, sprawozdania składane prze Placówki do Okręgu - sygn. 87, dom Weterana-Inwalidy w Wanda Park - sygn. 88, zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz weteranów - sygn. 89, jubileusze - sygn. 90-161, wycinki prasowe - sygn. 162, obchody, uroczystości, zaproszenia - sygn. 163, dyplomy - sygn. 164, historia Okręgu 6 - sygn. 165, księgi gości - sygn. 166-167, dokumenty osobiste Jana i Julii Pelów - sygn. 168, protokoły posiedzeń placówek 5, 17, 31 - sygn. 169.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
8/1 Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. w Ameryce z proponowanymi zmianami 1928 1958-1982  
8/2 XV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1963  
8/3 XVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1967  
8/4 XVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1971  
8/5 XVIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1973  
8/6 XIX Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1976  
8/7 XX Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1979  
8/8 XXI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1982  
8/9 XXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1985  
8/10 XXIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1988  
8/11 XXIV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1991  
8/12 XXV Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1994  
8/13 XXVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1997  
8/14 XXVII Walny Zjazd Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 2000  
8/15 IV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1933  
8/16 VI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1935  
8/17 IX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1938  
8/18 XI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1940  
8/19 XII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1941  
8/20 XV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1944  
8/21 XIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1948  
8/22 XX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1949  
8/23 XXIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1952  
8/24 XXIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1953  
8/25 XXVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1955  
8/26 XXVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1957  
8/27 XXIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1958  
8/28 XXX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1959  
8/29 XXXI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Korpusóe Pomocniczych Pań i Związku Przyjaciół, Detroit, MI 1960  
8/30 XXXIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1962  
8/31 XXXIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1963  
8/32 XXXV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1964  
8/33 XXXVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1965  
8/34 XXXVII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1966  
8/35 XXXVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1967  
8/36 XXXIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1968  
8/37 XL Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1969  
8/38 XLI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1970  
8/39 XLII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1971  
8/40 XLIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1972  
8/41 XLIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1973  
8/42 XLV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1974  
8/43 XLVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1975  
8/44 XLVII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1976  
8/45 XLVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1977  
8/46 XLIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1978  
8/47 L Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1979  
8/48 LI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1980  
8/49 LII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1981  
8/50 LIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Korpusów Pomocniczych i Związku Przyjaciół, Hamtramck 1983  
8/51 LIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1983  
8/52 LV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1984  
8/53 LVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1985  
8/54 LVII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1987  
8/55 LVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1988  
8/56 LIX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1989  
8/57 LX Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1990  
8/58 LXI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1991  
8/59 LXII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1992  
8/60 LXIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1993  
8/61 LXIV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1994  
8/62 LXV Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1995  
8/63 LXVI Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1996  
8/64 LXVII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1997  
8/65 LXVIII Zjazd Okręgu 6 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 1998  
8/66 Protokoły z posiedzeń 1933-1936  
8/67 Protokoły z posiedzeń 1936-1938  
8/68 Protokoły z posiedzeń 1938-1946  
8/69 Protokoły z posiedzeń 1949-1951  
8/70 Protokoły z posiedzeń 1952-1961  
8/71 Protokoły z posiedzeń Korpusu Pomocniczego 1940-1951  
8/72 Sprawozdania zarządu 1951-1991  
8/73 Korespondencja 1939-1941  
8/74 Korespondencja 1942-1945  
8/75 Korespondencja 1946  
8/76 Korespondencja 1947  
8/77 Korespondencj a 1948  
8/78 Korespondencja 1949  
8/79 Korespondencj a 1950-1991  
8/80 Księga dochodów i rozchodów 1954-1960  
8/81 Księga dochodów i rozchodów 1976-1980  
8/82 Księga dochodów i rozchodów Korpusu Pomocniczego 1934-1936  
8/83 Księga dochodów i rozchodów Korpusu Pomocniczego 1937-1940  
8/84 Sprawozdanie finansowe 1938-1995  
8/85 Postępowanie w sprawie z wniosku komendanta Placówki nr. 89 Alfonsa Bladowskiego przeciwko Stanisławowi Latkowskiemu i Sebastianowi Możdżeniowi przed Sądem Honorowym Okręgu 6 1974-1976  
8/86 Wykazy osób sprawujących funkcje we władzach Okręgu 6 oraz w placówkach należących do okręgu 1948-1976  
8/87 Sprawozdania składane prze Placówki do Okręgu 1943-1991  
8/88 Dom Weterana-Inwalidy w Wanda Park w Sterling Heights należący do Okręgu 6 1935-1995  
8/89 Zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz weteranów 1958-1980  
8/90 Jednodniówka wydana z okazji 30 lecia rekrutacji do Armii Polskiej we Francji 1947  
8/91 Błękitni i inne wiersze z okazji 30 lecia założenia Armii Polskiej w Niagara on the Lake w Kanadzie 1948  
8/92 Program uroczystości 35 lecia organizowania Armii Polskiej na ziemi amerykańskiej 1952  
8/93 40 lecie czynu zbrojnego Wychodźstwa Polskiego w Ameryce 1957  
8/94 45 lecie rekrutacji do Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych 1962  
8/95 45 lecie czynu zbrojnego Polonii w Ameryce 1963  
8/96 Program uroczystości wieńczenia grobów 1964  
8/97 Program uroczystości wieńczenia grobów 1965  
8/98 Program uroczystości wieńczenia grobów 1966  
8/99 50 lecie czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej 1967  
6/175 Blessing of Colors Ladies Auxiliary Gen. Casimir Pulaski post 24 Polish Legion of American Veterans 1963  
8/100 50 lecie czynu zbrojnego Polonii. Pielgrzymka do Niagara on the Lake. 1967  
8/101 Pielgrzymka do Niagara on the Lake w roku 50 lecia odzyskania niepodległości Polski 1968  
8/102 Pielgrzymka na groby żołnierzy polskich w roku "Chwały oręża polskiego" 1969  
8/103 Kampania 1920 roku w 50 tą rocznicę 1970  
8/104 Pielgrzymka na groby żołnierzy polskich w 50 tą rocznicę założenia S.W.A.P. 1971  
8/105 Pielgrzymka na groby żołnierzy polskich w 56 tą rocznicę powstania polsko- amerykańskiego Komitetu Obywatelskiego w Buffalo, New York 1973  
8/106 Uczestnikom czynu zbrojnego Okręgu III S.W.A.P. w Pittsburghu. 60 ta rocznica Niebieskiej Armii we Francji. 1978  
8/107 Pielgrzymka w 64 tą rocznicę czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej i powstania polsko-amerykańskiego Komitetu Obywatelskiego w Buffalo, New York 1981  
8/108 Pielgrzymka w 67 tą rocznicę czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej i powstania polsko-amerykańskiego Komitetu Obywatelskiego w Buffalo, New York 1984  
8/109 70 ta rocznica czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej 1987  
8/110 Pielgrzymka w 71-ą rocznicę czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej i powstania polsko-amerykańskiego Komitetu Obywatelskiego w Buffalo, New York 1988  
8/111 Sprawozdanie z kampanii prowadzonej przez S. W.A.P. w Ameryce 1922  
8/112 9-ty bal weteranów S.W.A.P. 1998  
8/113 Jubileusz 80-lecia S.W.A.P. w Ameryce 2001  
8/114 Pamiętnik jedenastego zjazdu Okręgu I-ego i Korpusów Pomocniczych S.W.A.P. w South Bend, Indiana 1941  
8/115 Pamiętnik 22-go zjazdu Okręgu I-ego S.W.A.P. i Korpusów Pomocniczych 1952  
8/116 Pamiętnik 27-go zjazdu koleżeńskiego Okręgu I-go S.W.A.P. i Korpusów Pomocniczych 1957  
8/117 51 koleżeński zjazd Okręgu I-go S.W.A.P. i Korpusów Pomocniczych 1981  
8/118 Pamiętnik z okazji bankietu na cześć kolegi Józefa Klimek wydanego przez Okręg II S.W.A.P. i Korpusy Pomocnicze 1954  
8/119 Pamiętnik 40-go zjazdu koleżeńskiego Okręgu II-go S.W.A.P. i 32-go Korpusów Pomocniczych Pań 1970  
8/120 Pamiętnik 44-go zjazdu koleżeńskiego Okręgu II-go S.W.A.P. i 36-go Korpusów Pomocniczych Pań 1974  
8/121 Program jubileuszowy z okazji 25-lecia Placówki 41 S.W.A.P. 1947  
8/122 Pamiętnik 11-go zjazdu Okręgu III-go S.W.A.P. w Ameryce 1942  
8/123 Pamiętnik Okręgu III S.W.A.P. w Pittsburghu z okazji srebrnego jubileuszu 1950  
8/124 Pamiętnik 21-go zjazdu Okręgu III-go S.W.A.P. 1952  
8/125 30-lecie Okręgu III S.W.A.P. 1956  
8/126 34-ty zjazd Okręgu III-go i 40-lecie założenia Korpusu Pomocniczego Pań 1965  
8/127 Złoty jubileusz Okręgu III-go S .W.A.P. 1976  
8/128 Bankiet uznania dla Okręgu VI S.W.A.P. za 50-letnią działalność dla Polski i Polonii 1980  
8/129 Bankiet uznania dla Korpusu Pomocniczego Pań Okręgu VI S.W.A.P. za 50-letnią działalność dla weteranów, Polski i Polonii 1983  
8/130 65-lecie Placówki nr. 1 S.W.A.P. w Ameryce 1986  
8/131 40-lecie Placówki nr. 4 S.W.A.P. w Ameryce 1960  
8/132 Pamiętnik jubileuszu 50-lecia Placówki nr. 5 S.W.A.P. w Ameryce 1970  
8/133 70-lecie Placówki nr. 5 S.W.A.P. w Ameryce 1990  
8/134 Pamiętnik 40-lecia Placówki nr. 12 S. W.A.P. w Ameryce 1961  
8/135 Pamiętnik 60-lecia Placówki nr. 15 S.W.A.P. w Ameryce 1981  
8/136 Pamiętnik jubileuszu 15-lecia założenia Placówki 16-tej S.W.A.P. 1936  
8/137 Pamiętnik poświęcenia sztandarów Placówki nr .21 S.W.A.P. 1925  
8/138 Księga pamiątkowa w pierwszą rocznicę połączenia Placówek 21 i 201 1984  
8/139 Jubileusz 10-lecia Korpusu Pomocniczego nr. 34 w Pittsburghu przy Placówce nr. 16 S.W.A.P. 1940  
8/140 Pamiętnik i program dziesięciolecia Placówki 25 Korpusu Pomocniczego S.W.A.P. 1940  
8/141 Pamiętnik Placówki nr. 36 S.W.A.P. w Ameryce 1925  
8/142 Pamiętnik 30-lecia Organizacji Armii Polskiej w Ameryce S.W.A.P. Placówka 37 1948  
8/143 Obchody, uroczystości, zaproszenia, programy, karykatury 1934-2001  
8/144 Program bankietu jubileuszowego z okazji piątej rocznicy istnienia Placówki 60 S.W.A.P. 1938  
8/145 Pamiętnik i program wydany z okazji pięcioletniej rocznicy istnienia Korpusu Pomocniczego Placówki 59 przy Placówce 60 S.W.A.P. 1937  
8/146 Pamiętnik i program 15-to lecia Placówki 61 S.W.A.P. 1937  
8/147 Pamiętnik i program 15-to lecia Placówki 83 S.W.A.P. 1939  
8/148 Pamiętnik 40-to letniej rocznicy założenia Placówki 90-tej S.W.A.P. 1966  
8/149 15-to lecie Placówki nr. 95 i Korpusu Pomocniczego S.W.A.P. 1948  
1 - 150 z 175

Polonia Collection