Skip to content

9. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Placówka 7 im. miasta Lwów w Detroit


Summary history of the creator: 16 lipca 1920 roku w dwa miesiące po przybyciu z Polski trzeciego trasportu zdemobilizowanych ochotników z Ameryki, powstaje w Detroit Klub Weteranów Armii Gen. Hallera. Inicjatoraki założenia klubu są: Szczepan Sidor, Marian Jackowicz i Jan Żbikowski. 10 czerwca 1921 roku Klub przystąpił do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej i stał się jego Placówką nr 7. 14 listopada 1926 r. powstał przy Placówce Korpus Pomocniczy Pań. 26 marca 1936 r. powstaje przy Placówce Związek Przyjaciół. W marcu 1939 r. miasto Lwów ofiarowało Placówce sztandar, wykonany przez lwowskie harcerki. Od tego momentu Placówka przyjęła do swej nazwy miano "imienia miasta Lwów". Celem klubu była koleżeńska samopomoc, opieka nad inwalidami i chorymi kolegami, obrona interesów Polski oraz dobrego imienia i godności żołnierza Polskiego.

Scope and content: Komitet Kolonizacyjny Klubu Hallerczyków - sygn. 1, statuty S.W.A.P. - sygn. 2, sprawozdania z działalności - sygn. 3, listy delegatów na zjazd 6 Okręgu - sygn. 4, raporty organizacyjne i finansowe - sygn. 5, protokoły z posiedzeń - sygn. 6-21, sprawozdania zarządu - sygn. 22, korespondencja - sygn. 23-34, postępowania prowadzone przed Sądem Koleżeńskim - sygn. 35, dokumentacja finansowa - sygn. 36-52, umowa na remont budynku - sygn. 53, umowy ubezpieczeniowe - sygn. 54, listy członków - sygn. 55-56, materiały dotyczące członków - sygn. 57-61, składki członkowskie - sygn. 62-66, fundusz inwalidów - sygn. 67-68, darownizny Rady Polonii - sygn. 69, zbiórka funduszy dla miasta Lwowa - sygn. 70, jubileusze placówki - sygn. 71-77, wycinki prasowe - sygn. 78-81, katalog książek biblioteki - sygn. 82, księga pamiątkowa - sygn. 83, historia placówki - sygn. 84, zaproszenia, uroczystości - sygn. 85, listy adresowe - sygn. 86, protokoły z posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 87-90, dokumenatcja finnasowa Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 91, jubileusze Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 92-94, historia Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 95, albumy T. Kowalskiego i E. Wajszczuka - sygn. 96-97.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/9/1 Komitet Kolonizacyjny Klubu Hallerczyków, protokoły posiedzeń, wycinki prasowe, fotografie. 1921 more
7/9/2 Statuty S.W.A.P. oraz regulamin Korpusu Pomocniczego S.W.A.P.] b.d. more
7/9/3 Sprawozdania z działalności składane władzom miejskim i stanowym 1950-1958 more
7/9/4 Listy delegatów na zjazdy 6 okręgu i całego S.W.A.P. 1957-1985 more
7/9/5 Raporty organizacyjne i finansowe 1924-1973 more
7/9/6 Protokoły z posiedzeń 1920 1921-1928 more
7/9/7 Protokoły z posiedzeń 1928-1933 more
7/9/8 Protokoły z posiedzeń 1933-1938 more
7/9/9 Protokoły z posiedzeń 1938-1943 more
7/9/10 Protokoły z posiedzeń 1943-1951 more
7/9/11 Protokoły z posiedzeń 1952-1955 more
7/9/12 Protokoły z posiedzeń 1958-1961 more
7/9/13 Protokoły z posiedzeń 1962-1969 more
7/9/14 Protokoły z posiedzeń 1971-1977 more
7/9/15 Protokoły z posiedzeń 1978-1982 more
7/9/16 Protokoły z posiedzeń zarządu 1951-1956 more
7/9/17 Protokoły z posiedzeń zarządu 1958-1961 more
7/9/18 Protokoły z posiedzeń zarządu i członków 1964-1969 more
7/9/19 Protokoły z posiedzeń zarządu i członków 1969-1972 more
7/9/20 Protokoły z posiedzeń zarządu i członków 1972-1977 more
7/9/21 Protokoły z posiedzeń zarządu i członków 1977-1984 more
7/9/22 Sprawozdania zarządu 1959-1981 more
7/9/23 Korespondencja 1925-1945 more
7/9/24 Korespondencja 1946-1953 more
7/9/25 Korespondencja 1955-1957 more
7/9/26 Korespondencja 1958 more
7/9/27 Korespondencja 1959-1960 more
7/9/28 Korespondencja 1961-1962 more
7/9/29 Korespondencja 1963-1967 more
7/9/30 Korespondencja 1968-1969 more
7/9/31 Korespondencja 1970-1971 more
7/9/32 Korespondencja 1972-1974 more
7/9/33 Korespondencja 1975-1976 more
7/9/34 Korespondencja 1977-1984 more
7/9/35 Postępowania prowadzone przed Sądem Koleżeńskim placówki 1972-1975 more
7/9/36 Księga dochodów i rozchodów 1932-1946 more
7/9/37 Księga dochodów i rozchodów 1947-1954 more
7/9/38 Księga dochodów i rozchodów 1955-1969 more
7/9/39 Księga dochodów i rozchodów 1968-1980 more
7/9/40 Księga finansowa 1951-1959 more
7/9/41 Księga finansowa 1957-1962 more
7/9/42 Księga finansowa b.d. more
7/9/43 Sprawozdania finansowe dyrekcji 1941-1965 more
7/9/44 Sprawozdania finansowe dyrekcji 1947-1950 more
7/9/45 Sprawozdania finansowe dyrekcji 1957-1968 more
7/9/46 Księga towaru 1957-1980 more
7/9/47 Księga towaru 1962-1966 more
7/9/48 Wyliczenia podatku 1944-1945 more
7/9/49 Dokumentacja finansowa 1937-1982 more
7/9/50 Pokwitowania wpłat 1946-1948 more
1 - 50 z 97