Skip to content

96. SWAP, Pl. 74 im. Gen. Wł. Andersa w Toledo

 

Summary history of the creator: Dnia 4 marca 1922 roku z inicjatywy Wawrzyńca Paszka odbyło się w Sokolni pierwsze zebranie organizacyjne weteranów Armii Polskiej. W dniu 24 marca 1922 roku uchwalnono przystąpienie do istniejącego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Nowopowstała Placówka w dzielnicy Lagrange w Toledo otrzymała numer 74. 6 grudnia 1931 roku zorganizowano Korpus Pomocniczy Pań przy Placówce 74. W 1940 roku przy Placówce powstaje Związek Przyjaciół. W 1971 roku nadano nazwę Placówka 74 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce imienia Generała Władysława Andersa. Głównym celem Placówki było utrzymanie dobrego imienia żołnierza polskiego, praca dla weterana-inwalidy i niesienie mu pomocy, oraz działalność patriotyczna wśród Polonii.

Scope and content: Przyjęcie statutu - sygn. 1, protokoły posiedzeń - sygn. 2-11, sprawozdanie z pracy placówki - sygn. 12, korespondencja - sygn. 13-14, dokumentacja finansowa sygn. 15-26, listy członków - sygn. 27-28, odznaczenia - sygn. 29, nekrologi zmarłych członków - sygn. 30, działalność charytatywna - sygn. 31, jubileusze placówki - sygn. 32-33, dyplom Związku Przyjaciół przy placówce - sygn. 34, zaproszenia oraz programy - sygn. 35, protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 36-40, dokumentacja finansowa Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 41-42, spis członkiń Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 43-44, jubileusze Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 45-46.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/96/1 Przyjęcie statutu w 1963 r. b.d.  
7/96/2 Protokoły posiedzeń 1928-1939  
7/96/3 Protokoły posiedzeń 1939-1949  
7/96/4 Protokoły posiedzeń 1950-1953  
7/96/5 Protokoły posiedzeń 1954-1960  
7/96/6 Protokoły posiedzeń 1960-1966  
7/96/7 Protokoły posiedzeń 1966-1972  
7/96/8 Protokoły posiedzeń 1972-1982  
7/96/9 Protokoły posiedzeń 1982-1988  
96/47 Golden Anniversary of Polish Army Veterans Association, Post 74, April 15-16, 1972, Toledo, OH 1972  
7/96/10 Protokoły posiedzeń 1988-1991  
7/96/11 Protokoły posiedzeń zarządu 1952-1963  
7/96/12 Sprawozdania z pracy placówki 1985-1993  
7/96/13 Korespondencja 1979-1990  
7/96/14 Korespondencja 1991-1995  
7/96/15 Księga dochodów i rozchodów 1932-1937  
7/96/16 Księga dochodów i rozchodów 1941-1959  
7/96/17 Księga dochodów i rozchodów 1960-1965  
7/96/18 Księga dochodów i rozchodów 1968-1977  
7/96/19 Księga dochodów i rozchodów 1971-1981  
7/96/20 Księga dochodów i rozchodów 1975-1985  
7/96/21 Księga finansowa 1935-1942  
7/96/22 Księga finansowa 1949-1959  
7/96/23 Dokumentacja finansowa 1985-1991  
7/96/24 Książka dochodowa za wynajęcie Sali 1953-1962  
7/96/25 Księga opłat członkowskich 1954-1969  
7/96/26 Wykaz składek członkowskich 1936-1939  
7/96/27 Lista zarządu, lista członków, składki członkowskie 1937-1949  
7/96/28 Listy członków 1956-1992  
7/96/29 Odznaczenia 1992-1994  
7/96/30 Nekrologi zmarłych członków wysłane do "Weterana" 1966-1991  
7/96/31 Działalność charytatywna 1992-1996  
7/96/32 Pamiętnik obchodu czterdziestolecia placówki 1962  
7/96/33 Pamiętnik obchodu pięćdziesięciolecia placówki 1972  
7/96/34 Pamiętnik obchodu pięćdziesięciolecia placówki 1950  
7/96/35 Zaproszenia i programy 1973-1993  
7/96/36 Protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań 1931-1939  
7/96/37 Protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań 1939-1948  
7/96/38 Protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań 1948-1952  
7/96/39 Protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań 1952-1958  
7/96/40 Protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań 1981-1985  
7/96/41 Księga dochodów i rozchodów Korpusu Pomocniczego Pań 1932-1959  
7/96/42 Księga finansowa Korpusu Pomocniczego Pań 1934-1942  
7/96/43 Spis członkiń Korpusu Pomocniczego Pań, wykaz pałaconych składek 1934-1942  
7/96/44 Wykaz statystyczny członkiń Korpusu Pomocniczego Pań 1960  
7/96/45 Pamiętnik obchodu dwudziestopięciolecia Korpusu Pomocniczego Pań 1957  
7/96/46 Pamiętnik obchodu pięćdziesięciolecia Korpusu Pomocniczego Pań 1981  
1 - 47 z 47

Polonia Collection