Skip to content

97. SWAP w Ameryce. Placówka 78 im. Józefa Piłsudskiego w Detroit

 

Summary history of the creator: Dnia 8 maja 1921 roku, w Domu Polskim w Detroit została założona organizacja weterańska, która przyjęła nazwę: Klub Hallerczyków Nr.2. Założycielami byli weterani Armii Polskiej, którzy po walkach o niepodległość Polski powrócili do Stanów Zjednoczonych. Byli to: S. Miedlar, A. Durda, I. Rub, S. Rzucidło, S. Ruszel i A. Drabicki. Poźniejszą nazwę Kolonia Hallerczyków im. J. Piłsudskiego po przystąpieniu do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce w 1925 roku zmieniono na: Placówka 78 S.W.A.P., im. J. Piłsudskiego. Zadaniem Placówki była opieka nad inwalidami, pomoc chorym, utrzymanie dobrego imienia Polski, pomoc moralna i materialna dla narodu polskiego, oraz współpraca z organizacjami polonijnymi. Przy Placówce instniał Korpus Pomocniczy Pań i Związek Przyjaciół.

Scope and content: Protokoły posiedzeń - sygn. 1-6, dokumentacja finansowa - sygn. 7-10, jubileusze placówki - sygn. 11-13, wycinki prasowe - sygn. 14, protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 15-17, sprawozdania Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 18-19, dokumentacja finansowa Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 20-24, dyplom Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 25, jubileusz Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 26.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/97/1 Protokoły posiedzeń 1928-1935  
7/97/2 Protokoły posiedzeń 1935-1939  
7/97/3 Protokoły posiedzeń 1939-1950  
7/97/4 Protokoły posiedzeń 1951-1964  
7/97/5 Protokoły posiedzeń 1965-1974  
7/97/6 Protokoły posiedzeń 1974-1983  
7/97/7 Księga finansowa 1937-1951  
7/97/8 Księga dochodów i rozchodów 1943-1954  
7/97/9 Lista członków, księga dochodów i rozchodów 1921-1941  
7/97/10 Wykaz członków opłacająych podatki miesięczne placówki 1927-1938  
7/97/11 Pamiętnik czterdziestolecia placówki 1961  
7/97/12 Pamiętnik czterdziestopięciolecia placówki 1967  
7/97/13 Pamiętnik pięćdziesięciolecia placówki 1972  
7/97/14 Wycinki z prasy polonijnej o działalności Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Detroit. Zebrał Jan Pogorzelski były delegat do C.K.O. z placówki 78 S.W.A.P. 1924-1953  
7/97/15 Protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań 1936-1943  
7/97/16 Protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań 1943-1952  
7/97/17 Protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań 1952-1958  
7/97/18 Roczne sprawozdanie Korpusu Pomocniczego Pań 1960  
7/97/19 Sprawozdanie z działalności Korpusu Pomocniczego Pań b.d.  
7/97/20 Księga finansowa Korpusu Pomocniczego Pań 1933-1936  
7/97/21 Księga finansowa Korpusu Pomocniczego Pań 1937-1943  
7/97/22 Księga obrotowa Korpusu Pomocniczego Pań 1935-1936  
7/97/23 Księga obrotowa Korpusu Pomocniczego Pań 1937-1949  
7/97/24 Księga składek członkowskich 1937-1940  
7/97/25 Dyplom Korpusu Pomocniczego Pań Nr 111 przy Placówce 78 S.W.A.P. 1945  
7/97/26 Pamiętnik dziesięciolecia Korpusu Pomocniczego Nr 111 1943  
1 - 26 z 26

Polonia Collection