Skip to content

99. SWAP w Ameryce. Placówka 113 im. Stefana Starzyńskiego w Hamtramck

 

Summary history of the creator: Placówka 113-ta została założona w kwietniu 1930 roku z inicjatywy weteranów, którzy opuścili placówkę 7-mą w Detroit i przenieśli się do Hamtramck. Pierwszym komendantem został Hipolit Wolski. Wkrótce po założeniu Placówki powstał przy niej w 1930 roku Korpus Pomocniczy Pań. Do głównych zadań plaćówki należało: pomoc inwalidom, współpraca z organizacjami polonijnymi i weterańskimi, organizacja akcji charytatywnych, pomoc moralna i materialna dla narodu polskiego.

Scope and content: Protokoły zebrania wyborczego - sygn. 1, listy obecności członków na zebraniach - sygn.2, sprawozdania zarządu placówki - sygn. 3, korespondencja - sygn. 4, dokumentacja finansowa - sygn. 5, listy członków - sygn.6, przynależność do placówki - sygn. 7, wycinki prasowe - sygn.8, historia placówki - sygn. 9-11.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/99/1 Protokół zebrania wyborczego placówki 1965, 1975  
7/99/2 Listy obecności członków na zebraniach 1989-1991  
7/99/3 Sprawozdania zarządu placówki 1959-1960  
7/99/4 Korespondencja 1937, 1957-1990  
7/99/5 Dokumentacja finansowa 1958-1985  
7/99/6 Listy członków 1958-1968  
7/99/7 Przynależność do placówki - deklaracje, aplikacje 1951-1991  
7/99/8 Wycinki prasowe dotyczące Polski i Polaków podczas II wojny światowej 1942-1945,2000  
7/99/9 Historia placówki. Część I 1930-1955  
99/12 25-th Anniversary SWAP, Hamtramck, 1971 1971  
99/12 Twenty Fifth Anniversary Veterans of Foreign Wars, Hamtramck, MI, 1971  
7/99/10 Historia placówki. Część II 1956-1980  
7/99/11 Historia placówki. Część III 1981-1991  
1 - 13 z 13

Polonia Collection