Skip to content

BIBLIOTEKA ARCHIWUM


W zbiorach Centralnego Archiwum Polonii Amerykańskiej znajdują się także kolekcje książek. W większości są one tematycznie związane z kolekcjami archiwalnymi różnych organizacji polonijnych. Tylko część z nich stanowią książki przysłane przez księży lub innych ofiarodawców. Celowo tworzony jest księgozbiór tylko na bieżące potrzeby naszych archiwistów.

Z uwagi na cel i zadania, do których została powołana, należy do typu bibliotek specjalnych, gromadzących i udostępniających materiały biblioteczne z określonej dziedziny wiedzy wąskiej grupie użytkowników. Biblioteka archiwalna zaspokaja potrzeby pracowników archiwum podczas realizacji ich bieżących zadań i w trakcie prowadzonych badań naukowych oraz służy pomocą osobom korzystającym z akt.

Księgozbiór naszej biblioteki archiwalnej w 2018 roku liczył … woluminów, … tytułów czasopism oraz … tytułów starodruków o dużej wartości naukowej. Są w nim zgromadzone także wszystkie czasopisma i publikacje naszych szkół w Orchard Lake.

HOME

Books Collection

Press Collection