Skip to content

Fr Józef Swastek (1913 -1977)

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
1/18/20/1 Ks. Józef Swastek (1913 -1977). W: Ks. Z. Peszkowski, Ludzie stulecia 1885-1985, Orchard Lake, s. 162 -165  
1 - 1 z 1