Skip to content

Kolekcja książek

 

INWENTARZ - KATALOG

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
1 John Paul II. A Light for the World, Lanham, Chicago, New Jork, Toronto  
2 Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, tom I, Kraków, 1996  
3 Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, tom II, Kraków, 1996  
4 Pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. Wypowiedzi Jana Pawła II podczas II pielgrzymki do Polski. Paryż, 1985  
5 Pielgrzym pokoju i nadziei, Paryż, 1984  
6 Czyńcie to na moją pamiątkę, Paryż, 1988  
7 Pilgrim of Peace. The Homilies and Addresses of His Holiness Pope John Paul II on the Occasion of His Visit to the United States of America, October 1979  
8 Jean Paul II en France, mai - juin 1980  
9 Przemawia Papież Jan Paweł II w Trzyletnim Cyklu Homiletycznym, cykl ABC, 1987  
10 Jestem z Wami. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 8-14 czerwca 1987  
11 Peace Our Hope. An interreligious gathering with His Holiness Pope Benedict XVI, April 17, 2008  
12 Podróże po Kościele, Marek Skwarnicki, Paryż, 1990  
13 Ks. Karol Wojtyła Biskup Metropolita Kardynał, Kazania 1962-1978  
14 Papież, jakiego nie znamy, Stanisław Stolarczyk, Warszawa, 1997  
15 Letter to a Jewish Friend, Gian Franco Svidercoschi, New York, 1994  
16 Hobby Jana Pawła II, Stanisław Stolarczyk, Białystok, 1991  
17 Jan Paweł II, Moja Moc Z Was, Warszawa, 1986  
18 John Paul II, My Power of Yours, Warszawa, 1988  
19 Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków  
20 Crusade of Love, Stefan Cardinal Wyszyński, Orchard Lake Michigan,1979  
21 Our Name is Peter, Sean O'Reilly, Chicago, 1976  
22 Jonathan Kwitny, Man of the Century, New York, 1997  
23 Witness to Hope, George Weigel, New York, 2001  
24 The Making of the Pope of the Millennium, Adam Boniecki, Stockbridge, Massachusetts, 2000  
25 John Paul II In The United States, Msgr. Zdzisław Peszkowski, Orchard Lake, Michigan, 1988  
26 Jedynie Prawda Wyzwala. Rozmowy o Janie Pawle II, ks. Tadeusz Styczeń, Rzym, 1986  
27 Pope John Paul II. The Life of Karol Wojtyla, Mieczysław Maliński, New York, 1980  
28 The Pope's Maestro, Sir Gilbert Levine, San Francisco, 2010  
29 Pope John Paul II. The Biography,Tad Szulc, New York 1995  
30 Jan Paweł II Do Ludu Bożego. Watykan, 1979  
31 The Splendor of Love, Walter J. Schu, New Hope Publication, 2003  
32 The End and The Beginning, George Weigel, New York, 2010  
33 Man From Far Country, Marc Craig, New York, 1979  
34 Papież Jan Paweł II Wśród Swoich, ks. Zdzisław Peszkowski, Orchard Lake, Michigan  
35 Zawierzyć Maryi. Antologia wypowiedzi i aktów zawierzeń maryjnych Jana Pawła II, Bogumił Lewandowski, Rzym, 1991  
36 Przez Wiarę i Nadzieję Ku Cywilizacji Miłości, ks. Józef Krasiński, Sandomierz, 1987  
37 Karol Wojtyła (John Paul II), Sign of Contradiction, New York, 1979  
38 Karol Wojtyła, The Jeweler's Shop, New York, 1980  
39 John Paul II The Great Mercy Pope, Fr. George W. Kosicki, Stockbridge, 2006  
40 Jan Paweł II. Autobiografia, Justyna Kiliańczyk- Zięba, Kraków 2003  
41 The Man Who Leads The Church, Ed. John Whale, San Francisco, 1980  
42 Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków, 1996  
43 John Paul II, Speaks to Religious 1978-1980, Chicago  
44 The Logic of Solidarity, Commentaries on Pope John Paul II's Encyclical "On Social Concern", Ed. G. Baum and R. Ellsberg, Maryknoll, 1989  
45 Sursum Corda, Ludwika Prus-Lisicka, Michalineum, 1991  
46 Unzipped the popes bare all, Arthur Frederick Ide, Austin, 1987  
47 How to Visit The Vatican  
48 Jan Paweł II, Jestem z Wami. Homilie z III pielgrzymki do Polski, Warszawa, 1987  
49 His Holiness Pope John Paul II, Joan Collins, Ladybird  
50 Prayers and Devotions, Pope John Paul II, New York, 1994  
51 Niezwykły Pontyfikat, Maciej Zięba OP, Kraków, 1997  
52 Portrait of John Paul II, Andre Frossard, San Francisco, 1990  
53 Day By Day with Pope John Paul II, 1982  
54 When a Pope Asks Forgiveness, the Mea Culpa's of John Paul II, Luigi Accattoli, New York, 1998  
55 Jan Paweł II, Mówię o Was i Za Was. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, Warszawa, 1988  
56 Jan Paweł II, Otrzymaliście Ducha Przybrania Za Synów, Watykan, 1992  
57 Kalendarium Życia Karola Wojtyły, ks. Adam Boniecki, Kraków, 1983  
58 John Paul II in America, Talks given on the Papal Tour September 1987, Daughters of St. Paul, 1987  
59 Karol Wojtyla Collected Poems, New York,1982  
60 Pope John Paul II, The Light of Christ, Meditations for Every Day of the Year, New York, 1987  
61 Karol Wojtyla, Easter Vigil & Other Poems, New York, 1979  
62 His Holiness Pope John Paul II Visits Texas Polonia  
63 Pope John Paul II, Gift and Mystery, New York, 1996  
64 Totus Tuus, Wybór przemówień Jana Pawła II o Zawierzeniu Matce Bożej, Warszawa, 1980  
65 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy! Kraków 2004  
66 Kardynał Karol Wojtyła, "Znak, któremu sprzeciwiać się będą", Poznań - Warszawa, 1976  
67 John Paul II, Crossing the Threshold of Hope, New York, 1994  
68 John Paul II, Rise, Let Us Be On Our Way, New York, 2004  
69 Giovanni Paolo II, Albori Luminosi Di Un Pontificato, Rome, 1978  
70 Habemus Papam, Kraków, 1979  
71 U.S.A. the Message of Justice, Peace and Love, John Paul II, Boston York, 1979  
72 Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne. Ks. Abp Karol Wojtyła, Londyn 1964  
73 The Plot to Kill The Pope. An expert reconstructs the conspiracy behind. Paul Henze, New York 1985  
74 A Priest Forever. John Paul II, Eire 1981  
75 Pope John Paul II. A richly revealing portrait, George Blazynski, New York 1979  
76 Conclave, Greg Tobin, New York 2001  
77 "You Are the Future, You Are My Hope" . To the Young People of the World. Pope John Paul II, Boston 1979  
78 Words of Certitude, Pope John Paul II, New York 1980  
79 We Have a Pope, Joseph P. Locigno, New York  
80 Pole John Paul II. Feflections on the Man. Walter J. Ziemba, New York 2005  
81 Centesimus Annus, Jan Paweł II. Komentarz - ks Józef Majka, Wrocław 1991  
82 Papież jakiego dotąd nie było, Ks. Mieczysław Maliński, Warszawa 1997  
83 John Paul II to Polonia and Poles Abroad 1979-2003, Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Ząbki 2009  
84 Kwiatki Jana Pawła II, Janusz Poniewierski, Kraków 2005  
85 Jan Paweł II. Przemówienia do Polonii i Polaków za Granicą 1979-1987, Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Londyn 1988  
86 Talks of John Paul II, Boston 1979  
87 Servant of Truth. Message of John Paul II, vol. 2, Boston 1979  
88 Ks. Karol Wojtyła, Arcybiskup-Kardynał. Kazania w Sanktuarium Kalwaryjskim, Kalwaria Zebrzydowska 1982  
89 Ojciec Święty Jan Paweł II. List apostolski Rosarium Virginis Mariae. O Różańcu Świętym, Jraków 2002  
90 Wskazania etyczne Jana Pawła II dla Narodu Polskiego, O. Bronisław Żuchowski SS+CC, Warszawa 1989  
91 His Holiness Pope John Paul II... Reflections..., Fr. Walter J. Ziemba, Orchard Lake 2003  
92 Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II, Kraków 1983  
93 Papież Jan Paweł II a Emigracja i Polonia 1978-1989, Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Lublin 1991  
94 Pope JP II and the New Evangelization, Ralph Martin & Peter Williamson, San Francisco 1995  
95 "Be Not Afraid!", Pope John Paul II Speaks Out on his Life, his Beliefs and his Inspiring Vision for Humanity, Andre Frossard and Pope John Paul II, New York 1984  
96 Jan Paweł II Człowiek Modlitwy, ks. Zdzisław Peszkowski, London 1981  
97 John Paul II the Great. Remembering a Spiritual Father, Peggy Noonan, London 2005  
98 The Holy See at the Service of Peace. Pope John Paul II addresses to the diplomatic crps (1978-1988), Vatican City 1988  
99 In the Footsteps of Pope John Paul II. An Intimate Personal Portrait by His American Friend John M. Szostak with Frances Spatz Leighton, Englewood Cliffs, New Jersey, 1980  
100 The Gift of Blessed John Paul II. A celabration of his enduring Legacy, Cardinal Donald Wuerl, Frederick, MD, 2011  
101 The Peoples's Pope. The Story of Karol Wojtyla of Poland, James Oram, San Francisco, CA, 1979  
102 His Holiness. John Paul II and The Hidden History of Our Time, Carl Bernstein and Marco Politi, New York, 1996  
103 Pope John Paul II. The Biography, Tad Szuls, New York, 1995  
104 Jesteśmy Tam Gdzie Nasze Serce, Sharing Memories of Our Pastor Father Roman Waszkiewicz, Windsor, Ontario 2010  
105 The Jeweler's Shop, A Meditation on the Sacrament of Matrimony, Passing on Occasion into a Drama, Karol Wojtyla, New York 1980  
106 Dar i Tajemnica, Jan Paweł II, W pięćdzisiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków, 1996  
107 Przekroczyć Próg Nadziei, Jan Paweł II, Lublin, 1994  
108 Papież Jan Paweł II Wśród Swoich, ks. Zdzisław Peszkowski, Orchard Lake, Michigan  
109 Wezwano mnie z dalekiego kraju, ks. Mieczysław Maliński, 1987  
110 Jan Paweł II Do Ludu Bożego. Watykan, 1979  
111 Jan Paweł II o miłości, małżeństwie, rodzinie. Przyszłość idzie przez rodzinę, Marek Węcławski, Poznań 1983  
112 Abym umacniał braci w wierze, ks. Mieczysław Maliński, Poznań 1987  
113 Vatican Council II, Valume 1, The Conciliar and Post Concilar Documents, New Revised Edition, Austin Flannery, O.P., Northport, NY, 1998  
114 Pielgrzymka Wielkich Nadziei, ks. Mieczysław Maliński, Warszawa 1985  
115 Do końca ich umiłował, Watykan 1987  
116 Ocena Możliwości Zbudowania Etyki Chrześcijańskiej przy Założeniach Systemu Maksa Schelera, Lublin 1959  
117 Jean Paul II le pape qui vient de Pologne, Joseph De Roeck, Paris 1978  
118 Czowiek niezwykłej miary. Ojciec Święty Jan Paweł II o kardynale Stefanie Wyszyńskim, Warszawa 1985  
119 Kalendarz Polski na rok 1980, Antoni Gładysz, Philadelphia 1980  
120 Karol Wojtyła. The Thought of the Man Eho Become Pope John Pauul II, Rocco Buttiglione, Grand Rapids, 1997  
121 Jan Paweł II Pierwszy Polak Papieżem, Marian Kałuski, Philadelphia 1979  
122 Jan Paweł II w Ameryce Środkowej 2-10.III.1983. Przemówienia i Homilie, Warszawa 1987  
123 The Collected Plays and Writings on Theater, Karol Wojtyła, translated by Boleslaw Taborski, London 1987  
124 Return to Poland. The Collected Speeches of John Paul II, Collins, London 1979  
125 Joannes Paulus PP. II. Ksiega Pamiatkowa . Dziesięciolecie Fundacji Jana Pawła II, Rzym 1991  
126 Pierwsze dni pontyfikatu Jana Pawła II, Antoni Podsiad, Amelia Szafrańska, Warszawa 1979  
127 Jan Paweł II. Tryptyk Rzymski, medytacje, Kraków 2003  
128 John Paul II. A tribute in Words and Pictures. Msgr Virgilio Levi and Christine Allison. New York 1979  
129 Joannes Paulus PP. II. Ksiega Pamiatkowa . Dziesięciolecie Fundacji Jana Pawła II, vol. II, Rzym 1991  
130 The Prayer of Gethsemane Goes On, Tadeusz Styczeń, SDS, Arcybiskup Stanisław Dziwisz, Lublin 2005  
131 "You Are my Favorites". Pope John Paul II to Children, Boston 1980  
132 Z rąk Ojca Świętego..., Ks. Jarosław Cielecki, Radomsko 1997  
133 Człowiek w polu odpowiedzialności, Karol Kardynał Wojtyła, Rzym-Lublin 1991  
134 Post-Synodal Apostolic Exhortation Ecclesia in Europa of His Holiness Pope John Paul II, Vatican  
135 Z rodu Polaków, ks. Zdzisław J. Peszkowski, Rzym 1985  
136 Syn ziemi swojej, Zdzisław Łączkowski, Warszawa 1980  
137 On Human Work. Laborem Exercens, Encyclical Letter of His Holiness Pope John Paul II, Boston  
138 The Splendor of Truth. Encyclical Letter of John Paul II. Veritatis Splendor.  
139 Encyklika Redemtor Hominis. Odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, London  
140 To the U.S. Bishops at Their Ad Limina Visits, Pope John Paul II April 15,1983 - December 3, 1983  
141 The Pope in Poland. Nine days that warmed the world. Norman Webster  
142 Odpowiedź miłości, Jan Paweł II, F.J.Power, SJ, Chicago 1991  
143 Walking with the Pilgrim Pope, Rev. Charles M. Mangan, Santa Barbara 1994  
144 Pope John Paul II "pilgrim of fatith". Words of Inspiration, Norwalk 1987  
145 The 25th Anniversary Celebration of the Pontificate of Pope John Paul II, Doylestown 2003  
146 List do osób w podeszłym wieku, Jan Paweł II, Warszawa 1999  
147 Cały Twój. Modlitwy i rozważania Jana Pawła II, Andrzej Polkowski, Warszwa 1983  
148 Jesteśmy z Tobą... Program spotkania Ojca Świętego z Polonią Kanadyjską, Toronto 1984  
149 Spe Salvi. Saved in Hope, Pope Benedict XVI, Encyclical Letter  
150 Second Pastoral Visit of His Holiness Pope John Paul II to the United States of America September 1987  
1 - 150 z 211

CENTRUM JANA PAWŁA II