Skip to content

POLSKIE PARAFIE W USA


Duszpasterstwo polonijne w Stanach Zjednoczonych prowadzone jest głównie w oparciu o system własnych parafii etnicznych. Powstały one głównie w drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia. Do dzisiaj wiele z nich istnieje i dobrze spełnia swoją misję wobec naszych rodaków, chociaż często w nieco inny sposób, niż przed laty. Znaczna jednak ich część została zamknięta lub utraciła typowo polski charakter. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Jedną z nich są przemiany kulturowo-społeczne oraz naturalne procesy integracyjne i asymilacyjne Polonii. Duże znaczenie ma też awans społeczny Polonii oraz dezintegracja dawnych skupisk polonijnych. Wszystkie te procesy są bardzo ważne dla przyszłości Polonii amerykańskiej i jego duszpasterstwa, dlatego ze szczególną uwagą będziemy je obserwować i zbierać różne materiały na ten temat.


Zachowajmy pamięć o dorobku Polonii

Powszechnie znane jest przywiązanie Polonii do wiary oraz polskiej kultury i tradycji. Z podziwem patrzymy na piękne polskie kościoły, na polskie parafie i szkoły parafialne, na przepiękną i pełną poświęcenia pracę polskich księży, sióstr i braci zakonnych. Z wielkim szacunkiem odnosimy się też do wszystkich organizacji i działaczy polonijnych, którzy zachowali w sercu umiłowanie Ojczyzny i polskiej kultury. Z troską patrzymy na Polskie Seminarium Duchowne św. Cyryla i Metodego założone w Detroit (1885), które później przeniesione do Orchard Lake (1909) istnieje do dzisiaj. Z podziwem patrzymy na te wielkie dokonania Polonii amerykańskiej.

Jednak czasy się zmieniają, wiele polskich parafii wyludnia się i starzeje. Dlatego są one łączone z innymi lub zamykane. Podobnie jest ze szkołami i organizacjami polonijnymi. Nie potrafimy skutecznie przeciwstawić się tym przemianom. Możemy jednak i powinniśmy zachować jak najwięcej pamiątek o polskich parafiach i dorobku Polonii. Nie pozwólmy, aby ślad o nich bezpowrotnie zaginął.

Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym droga jest Polonia, aby włączyli się do tego programu. Seminarium Polskie w Orchard Lake i jego Archiwum jest dobrym miejscem, aby te materiały gromadzić, opracowywać i zachować dla przyszłych pokoleń. Przesłane pod nasz adres, wszystkie zabezpieczymy i zachowamy.


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I LITERATURA:

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. I, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. II, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. III, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. IV, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. V, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. VI, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. VII, Milvaukee, WI 1906

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. VIII, Milvaukee, WI 1906

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. IX, Milvaukee, WI 1906

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. X, Milvaukee, WI 1907

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. XI, Milvaukee, WI 1907

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. XII, Milvaukee, WI 1908 

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. XIII, Milvaukee, WI 1908 

Parafie Polskie w Stanach Zjednoczonych, Maksymik A., ks., Sodalis: 1946-1948​

Survey of Polish Churches in the United States in 1944. Polish Museum of America in Chicago, IL (http://www.pgsa.org/Parishes/polishpar1944.php)

List of Polish Roman Catholic Parishes in the United States. Peszkowski Z., ks. W: Sacrum Poloniae Millenium, t. VI, Rzym 1959, s. 255-369 

Listed as Polish Parishes in the Official Catholic Directory – 1966, opr. O. Rafał M. Wiśniowski. Maszynopis, Archiwum Orchard Lake

Lista Polskich Parafii w USA – 2004. Polish Apostolate 

Polish-American Roman Catholic parishes in New England. WIKIPEDIA 

Polskie kościoły w USA. 12 lipca, 2012 (http://www.polonia360.com/koscioly-usa.aspx) 

General list of Polish Parishes, Flis S., Orchard Lake, maszynopis

The First Polish Catholic Settlements in Texas. Compiled by: Virginia Felchak Hill, Polish Footprints editor (http://www.pgst.org/churches.htm)

Dzieje Pierwszych Polskich Osadników w Ameryce i Przewodnik Parafij Polskich w Stanach Zjednoczonych. Niklewicz F., Green Bay, 1927 

Parafie polonijne. Flis Stanisław, ks., Orchard Lake Good News, Fall 1998

Wzorowy parafianin, Misiecki Tomasz, ks., Chicago 1921

Parafia i szkoła parafialna wśród emigracji polskiej w Ameryce, Chałasiński Józef, Warszawa. W: Studium dzielnicy polskiej w Południowym Chicago 

Racja bytu parafii polonijnych, Jasiński W., ks. W: Pamiątka drugiego zjazdu homiletycznego Duchowieństwa Polskiego w Ameryce, Pittsburgh, PA, 1946, s. 83-125

Znaczenie parafii dla Polaków. Pamiętnik trzydziestolecia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Turners Falls - 1909-1939, MA, p. 9-10

Polskie kościoły w Nowym Jorku, Piątkowska Danuta, Nowy Jork-Opole 2002`

 

 

POL. APOSTOLATE

Austin, TX

Baltimore, MD

Belleville, IL

Boston, MA

Bridgeport, CT

Brooklyn, NY

Buffalo, NY

Burlington, VT

Camden, NJ

Chicago, IL

Cincinnati, OH

Cleveland, OH

Crookston, MN

Davenport, IA

Denver, CO

Detroit, MI

Duluth, MN

Erie, PA

Fargo, ND

Fall River, MA

Fort Wayne-South Bend, IN

Gaylord, MI

Green Bay, WI

Greensburg, PA

Great Falls, MN

Grand Island, NE

Grand Rapids, MI

Gary, IN

Harrisburg, PA

Hartford, CT

Jefferson City, MO

Joliet, IL

Kalamazoo, MI

Kansas City-St. Joseph, MO

Kansas City in Kansas, MO

Los Angeles, CA

Lafayette, LA

Lansing, MI

La Crosse, WI

Lafayette in Indiana, IN

Lincoln, NE

Little Rock, AR

Madison, WI

Manchester, NH

Marquette, MI

Metuchen, NJ

Milwaukee, WI

Mobile, AL

Newark, NJ

New Orleans, LA

Norwich, CT

New Ulm, MN

New York, NY

Ogdensburg, NY

Oklahoma City, OK

Omaha, NE

Portland in Oregon, OR

Paterson, NJ

Pueblo, CO

Peoria, IL

Philadelphia, PA

Pittsburgh, PA

Providence, RI

Portland, ME

Rockford, IL

Rockville Centre, NY

Saginaw, MI

San Antonio, TX

San Bernardino, CA

Sioux City, IA

St. Cloud, MN

Scranton, PA

Seattle, WA

Springfield in Illinois, IL

Sioux Falls, SD

Springfield-Cape Girardeau, MO

Springfield, MA

St. Paul & Mineapolis, MN

Steubenville, OH

Superior, WI

Syracuse, NY

Toledo, OH

Trenton, NJ

Tulsa, OK

Victoria in Texas, TX

Wheeling-Charleston, WV

Wilmington, DE

Winona, MN

Worcester, MA

Youngstown, OH

St. Louis, MO

Rochester, NY

Galveston-Houston, TX

Raleigh, NC

San Francisco, CA

St. Augustine, FL

Arlington, VA

CANADA,

Washington, DC

Baton Rouge, LA

Dubuque, IA

Richmond, VA