Skip to content

SOKOLSTWO POLSKIE W AMERYCE


"W drugiej połowie roku 1866, wzorując się na powstałym wcześniej „Sokole” czeskim, utworzone zostało we Lwowie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Statut Towarzystwa zwanego później „Sokołem Macierzą” zatwierdzony został 7 lutego 1867 roku. Pomimo trudnych warunków, szczególnie w zaborze rosyjskim, ruch sokoli rozwijał się bardzo dynamicznie i w okresie przed I wojną światową powstało kilkadziesiąt okręgów i kilkaset gniazd zrzeszających kilkadziesiąt tysięcy członków, a w okresie między I a II wojną światową w Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” działało około tysiąca gniazd sokolich w okręgach zgrupowanych w sześciu dzielnicach. Również polska emigracja zakładała oddziały Sokoła w USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Po 1939 roku hitlerowcy, a po 1944 komuniści zlikwidowali na terenach Rzeczypospolitej Sokolstwo Polskie. Jednak patrioci Sokoli działali w konspiracji. W latach 1939-1988 Sokolstwo Polskie działało w podziemiu. Na obczyźnie działa sokół w USA, Francji i innych krajach."

Wikipedia;
Historia Sokolstwa Polskiego


INWENTARZ - KATALOG
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
1 Konstytucja Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Pittsburgh, PA bd  
2 Ustawy Związku Sokołów Polskich w Ameryce, Konstytucja, regulaminy i przepisy związku okręgów i gniazd, Pittsburgh, PA 1925  
3 Regulamin Związku Sokołów Polskich w Stanach Zjednoczonych, Chicago IL 1909  
4 Konstytucja i ustawy Sokolstwa Polskiego w Ameryce 1973  
5 Constitution and By-Laws Polish Falcons of America 1985  
6 Podręcznik Musztry Sokolej dla Zastępu, Plutonu i Drużyny. Regulamin pochodów, odznak służbowych, stroju ćwiczebnego, lustracji i raportów 1927  
7 Sokole Harce. Podręcznik dla młodziezy Sokolstwa Polskiego w Ameryce, opr. Mieczysław Wasilewski, Pittsburgh, PA 1933  
8 Sokolstwo Polskie. Jego dzieje, ideologia i posłannictwo, opr. Stanisław Osada, Pittsburgh, PA 1929  
9 Stanovy Mladeneckeho Slovenskeho Katolickeho Sokola  
10 Pamiętnik 25-letnej Rocznicy Tow. Sokołów Polskich, Grand Rapids, MI 1952  
11 Pamiętnik 25-letniej Rocznicy Związku Sokołów Polskich w Ameryce 1894-1919  
12 Souvenir Album of the celebration commemorating the Polish Constitution of May 3, 1791. Polish Falcons Camp. Somerville, NJ 1947  
13 80 Anniversary. Dinner. Polish Falcons of America, Chicago, IL 1982  
14 90 Anniversary. Dinner. Polish Falcons of America, Chicago, IL 1992  
15 Polish Falcons of America. Centennial 1887-1987. District History Series 1987  
16 Polish Falcons of America.100th Aniversary 1887-1987, Pittsburgh, PA 1987  
17 125 lat Sokolstwa Polskiego 1867-1992  
18 National Convention Polish Falcons of America, Detroit, MI. Hosts District XIII 1984  
19 Zlot i Zjazd Sokolstwa Polskiego w Chicago 1993  
20 22 National Convention Polish Falcon of America, New Britain, CT. 1976  
21 Sto Lat Sokoła. Co przyświecało założycielom, Sokół Polski - Pittsburgh 1968 (notatki z książki)  
22 Souvenir Book Athletic Gymnastic Exhibition and National Convention of the Polish Falcons of America, New York 1940  
23 Pamiętnik IX Zlotu i XI Zjazdu Sokołów Polskich w Buffalo, NY 1914  
24 Polish Falcons of America History (notes)  
25 Sokolstwo Polskie. Jego Dzieje, Cele i Ideały w Czterech Odczytach, opr. Stanisław Osada, Chicago, IL  
26 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 1 1953  
27 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 2. 1972  
28 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 3 1976  
29 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 4 1974  
30 "Sokół Polski" The OfficialPublication of the Polish Falcons of America Since 1896 2011-2012  
31 Protokół Walnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Chicago, IL 1964  
32 "Jedniodniówka" poświęcona Prezesowi Sokolstwa Polskiego w Ameryce Druhowi, Teofilowi A. Starzyńskiemu 1948  
33 Autodafe w cichym domku, Emilia Topass, Pittsburgh, PA 1916  
34 Miss Falconette, Coronation Ball. Polish Falcons, District XIII, Hamtramck, MI 1973  
35 Polish Falcons of America, National Officer's Reports and Official Minutes of the 32nd National Convention in Pittsburgh, PA 1980  
36 Polish Falcons of America. Financial and Operating Statement 1980-1983  
37 The Polish Falcon Funeral and Burial Ceremony 1979  
38 Polish Falcons of America. Financial and Operating Statement 1972-1975  
39 Polish Falcons of America, National Officer's Reports of the 33nd National Convention, Dearborn, MI 1984  
40 Wycinki prasowe  
41 Popisy Sokole, Bal Biało-Czerwony, Buffalo, NY 1944 1944  
42 "Sokół Polski" The Official Publication of the Polish Falcons of America Since 1896 1912-1913  
43 Legion of Honor of Polish Falcons in America  
44 Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Polski 1921 1921  
1 - 44 z 44

Polonia Collection