Skip to content

Szukaj w archiwach


Archiwum w Orchard Lake korzysta z pomocy Naczelnej Dyrekcji Archiww Państwowych (NDAP) od 2004 roku. Pierwszy przyjazd archiwisty z Polski do Orchard Lake w 2006 roku, sfinansowany ze środków przyznanych przez MKiDN, miał na celu wstępne rozpoznanie zbiorów oraz zakresu koniecznej pomocy przy jego uporządkowaniu. W następnych latach sporządzono spis zespołów archiwalnych i przystąpiono do ich wstępnego uporządkowania oraz przeniesienia do nowo przygotowanych pomieszczeń w budynku Arki (62 m.b. archiwaliów, stanowiących 42 zespoły archiwalne). W  2008 r. wprowadzono do bazy danych SEZAM wszystkie wyodrębnione wcześniej zespoły archiwalne oraz za zgodą ówczesnego kanclerza T. Whalena, dane o zasobie Archiwum w Orchard Lake zostały umieszczone w ogólnopolskiej bazie danych SEZAM. Wszystkie dotychczas opracowane zespoły i kolekcje są dostępne na naszej stronie internetowej oraz NDAP pod adresem: www.szukajwarchiwach.pl. Nasz nr ewidencyjny 708.

 

HOME

Books Collection

Press Collection