Skip to content

2. Koło Byłych Żołnierzy A. K. Okręg w USA

 

Summary history of the creator:
Scope and content:
Akta rejestrowe, organizacja koła, wykazy członków, odznaczenia państwowe, zaświadczenia weryfikacyjne i uprawnienia kombatanckie członków Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych, dokumentacja dotycząca utworzenia i organizacji Okręgu koła AK w Stanach Zjednoczonych, korespondencja Wieńczysława Wagnera ? przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i członka Rady Naczelnej, Pamiętniki Wieńczysława Wagnera z obozu jeńców, przemustki i legitymacje, Korespondencja oraz rękopisy i maszynopisy prac Jana Morelewskiego, Zebrania Zarządu , zjazdy Okręgu z lat 1983-1995, zjazdy delegatów, komunikaty Okręgu, komunikaty prasowe, korespondencja, 50 rocznica Powstania Warszawskiego, Biuletyny informacyjne różnych oddziałów Okręgu
Koła AK w Stanach Zjednoczonych, Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy AK Zarząd Główny Warszawa, Wydawnictwa kół AK z Australii, wycinki prasowe, biografie Akowców, Dokumentacja dotycząca urządzenia archiwum Okręgu, spisy archiwalne, Działalność Okręgów AK we Francji i Niemczech, materiały nadesłane.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
2/1 Statuty Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze zmianami 1954-2003 more
2/2 Zjazdy Delegatów Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, protokoły, sprawozdania, uchwały itp. 1949-1950 1951-1988 more
2/3 Zjazdy Delegatów Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, protokoły, sprawozdania, uchwały itp. 1991-2004 more
2/4 Rada Naczelna Koła AK - posiedzenia, komunikaty, członkowie, uchwały 1950-1951 1951-2001 more
2/5 Komunikaty Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej 1951-1991 more
2/6 Komunikaty i Informacje Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej 1992-2001 more
2/7 Zebrania Rady Naczelnej Koła AK w Północnej Ameryce 1995-2001 more
2/8 Rejestracja Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych w stanie Illinois 1977-1982 more
2/9 Sprawozdania składane władzom stanu Illinois 1979-1997 more
2/10 I Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1951 more
2/11 III, IV i V Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1955-1959 more
2/12 VII, VIII i IX Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1963-1967 more
2/13 X Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1969 more
2/14 XI i XII Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1971 more
2/15 Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgu oraz XIV Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1976-1977 more
2/16 Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgu oraz XV Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1978-1979 more
2/17 XVI i XVII Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1981-1983 more
2/18 XVIII Zgromadzenie Okręgu Koła AK i I Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1985 more
2/19 XIX Zgromadzenie Okręgu Koła AK i II Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1988 more
2/20 XX Zgromadzenie Okręgu Koła AK i III Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1990 more
2/21 XXI Zgromadzenie Okręgu Koła AK i IV Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1992 more
2/22 XXII Zjazd Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej i V Zjazd Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych pod hasłem "75 Rocznica Zwycięstwa nad Bolszewizmem" 1995 more
2/23 XXIII Zgromadzenie Okręgu Koła AK i VI Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1998 more
2/24 XXIV Zgromadzenie Okręgu Koła AK i VII Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 2001 more
2/25 XXV Zgromadzenie Okręgu Koła AK i VIII Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 2004 more
2/26 Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych w latach 1977-2003 1977-1994 more
2/27 Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK 1951-1992 more
2/28 Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK 1993-1999 more
2/29 Listy osób, do których wysłano Komunikaty Okręgu Koła AK 1991-1994 more
2/30 Komunikaty Okręgu Koła AK oraz Komunikaty Okręgu Fundacji AK 1976-1989 more
2/31 Komunikaty Okręgu Koła AK oraz Komunikaty Okręgu Fundacji AK 1990-1992 more
2/32 Komunikaty Okręgu Koła AK 1993-1994 more
2/33 Komunikaty Okręgu Koła AK oraz Komunikaty Okręgu Fundacji AK 1995-2000 more
2/34 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1990-1991 more
2/35 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1992-1996 more
2/36 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1992 more
2/37 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1993 more
2/38 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1994 more
2/39 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1995 more
2/40 Korespondencja z lat 1947-1951 1947-1951 more
2/41 Korespondencja z lat 1953-1977 1955-1977 more
2/42 Korespondencja z lat 1978-1981 1978-1981 more
2/43 Korespondencja z lat 1982-1986 1982-1986 more
2/44 Korespondencja z lat 1987-1988 1987-1988 more
2/45 Korespondencja z roku 1989 1989 more
2/46 Korespondencja z roku 1990 część 1 1990 more
2/47 Korespondencja z roku 1990 część 2 1990 more
2/48 Korespondencja z roku 1990 część 3 1990 more
2/49 Korespondencja z roku 1991 część 1 1991 more
2/50 Korespondencja z roku 1991 część 2 1991 more

Polonia Collection