Skip to content

44. Arch. dr Antoniego Małłka


Summary history of the creator: Dr A. Małłek (ur. 13.06.1893 lub 13.06.1894 r. w Poznaniu - zm. 2.07.1964 r. w Pittsburgu) lekarz, działacz polonijny, kolekcjoner polskiej sztuki, książek oraz znaczków i monet. Po ukończeniu 1920 r. studiów medycznych w Jefferson School of Medicine w Filadelfii A. Małłek rozpoczął praktykę lekarską w Pittsburgu. Poza działalnością zawodową prowadził ożywioną działalność społeczną. Był członkiem zawodowych stowarzyszeń lekarzy oraz członkiem i aktywnym działaczem organizacji polonijnych m.in. był prezesem Okręgu XII Rady Polonii Amerykańskiej oraz działał na rzecz Fundacji Kościuszkowskiej. Ważną częścią jego życia była pomoc młodzieży pochodzenia polskiego - ufundował stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży oraz założył Polski Klub Międzykolegialny.

Scope and content: Dokumenty osobiste sygn. 1, zeszyty do przedmiotów oraz z zapisami zajęć sygn. 2-72, dokumentacja medyczna sygn. 73-75, korespondencja sygn. 76-85, dokumentacja finansowa sygn. 86, ubezpieczenia sygn. 87, pomoc osobom w Polsce sygn. 88, zaproszenia, bilety wstępu, uroczystości, dewocjonalia sygn. 89, banknoty sygn. 90, znaczki pocztowe sygn. 91, wycinki prasowe sygn. 92, biogram Feliksa Falenckiego sygn. 93, spisy, obrazów, książek i monet sygn. 94, notatnik z zapiskami z podróży do Europy sygn. 95, zeszyt z odbitkami starych monet sygn. 96, biogram A. Małłka sygn. 97, pogrzeb A. Małłka sygn. 98, postępowanie spadkowe sygn. 99-100, stypendium naukowe im. A. Małłka sygn. 101.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/44.88 Paczki z pomocą wysłane do Polski przez A. Małłka 1950-1951  
7/44/1 Dokumenty osobiste 1898-1964  
7/44/2 Zeszyt do przedmiotu Historia Biblijna 1912  
7/44/3 Zeszyty do przedmiotu Język Łaciński 1911-1912  
7/44/4 Zeszyty do przedmiotu Matematyka 1911-1912  
7/44/5 Zeszyt do przedmiotu Fizyka 1911-1912  
7/44/6 Zeszyty do przedmiotu Język Polski 1911-1912  
7/44/7 Brudnopisy b.d.  
7/44/8 Anatomy 1916-1917  
7/44/9 Anatomia stosowana 1918-1919  
7/44/10 Bakteriologia 1916-1917  
7/44/11 Biologia 1915-1916  
7/44/12 Biologia - zajęcia laboratoryjne 1908-1918  
7/44/13 Anatomia mózgu 1917-1918  
7/44/14 Chemia 1915-1917  
7/44/15 Chemia laboratoryjna, notatki 1915-1916  
7/44/16 Dermatologia 1919-1920  
7/44/17 Diagnostyka kliniczna 1917-1918  
7/44/18 Choroby klatki piersiowej 1918-1919  
7/44/19 Etiologia 1916-1917  
7/44/20 Urologia, wykłady Loux 1919-1920  
7/44/21 Urologia, zajęcia kliniczne Loux 1919-1920  
7/44/22 Ginekologia, Bland i Fischer. 1918-1919  
7/44/23 Ginekologia, Montgomery 1919-1920  
7/44/24 Hematologia 1918-1919  
7/44/25 Histología, Embrologia, wykłady 1916-1917  
7/44/26 Histología, Embrologia, laboratorium 1916  
7/44/27 Higiena, wykłady dr. Rosenbergera 1918-1919  
7/44/28 Notatki z wykładów dr. med. Luciusa Tuttle, 1915-1916  
7/44/29 Wykłady dr. E.Q. Thorntona 1917-1918  
7/44/30 Dr DaCosta Medycyna 1918-1919  
7/44/31 Dr DaCosta Zajęcia kliniczne 1918-1919  
7/44/32 Dr Kalteyer Medycyna 1918-1920  
7/44/33 Medycyna, wykłady dr. Thomasa McCrae 1919-1920  
7/44/34 Medycyna, zajęcia kliniczne 1918-1919  
7/44/35 Dr Patterson Medycyna 1918-1919  
7/44/36 Dr Dercum Choroby umysłowe 1919-1920  
7/44/37 Dr Davis Położnictwo 1918-1919  
7/44/38 Położnictwo operacyjne 1918-1919  
7/44/39 Hansell Okulistyka 1919-1920  
7/44/40 Chemia organiczna dr O. Bergeim 1916-1917  
7/44/41 Ortopedia Rugh 1919-1920  
7/44/42 Osteología i bakteriologia 1916-1917  
7/44/43 Otologia 1919-1920  
7/44/44 Dercum Neurologia zajęcia kliniczne 1919-1920  
7/44/45 Patologia wykłady dr. Ellisa 1917-1919  
7/44/46 Patologia laboratorium dr Ellis 1917-1918  
7/44/47 Patologia dr Coplin 1917-1918  
7/44/48 Pediatria 1918-1919  
7/44/49 Pediatria Graham 1919-1920  
7/44/50 Pediatria - zajęcia kliniczne dr Graham 1919-1920  
7/44/51 Zajęcia kliniczne w Pennsylvania Hospital dr McCrae 1918-1920  
7/44/52 Zajęcia kliniczne i konferencje w Philadelphia Hospital Cohen 1918-1920  
7/44/53 Farmakologia b.d.  
7/44/54 Chemia fizjologiczna dr Hawk 1916-1917  
7/44/55 Chemia fizjologiczna dr Hawk i dr Bergeim 1917-1918  
7/44/56 Chemia fizjologiczna dr Hawk dr Saylor 1917  
7/44/57 Chemia fizjologiczna, laboratorium 1918  
7/44/58 Wykłady na temat fizjologii dr. A.P. Brubakera 1917-1918  
7/44/59 Fizjologia, notatki z laboratorium dr L. Tuttle 1917  
7/44/60 Wypisywanie recept 1919-1920  
7/44/61 Nos i gardło - Jackson 1919-1920  
7/44/62 Sprawy różne 1917-1920  
7/44/63 DaCosta, wykłady z chirurgii 1919-1920  
7/44/64 Chirurgia dr Despard dr Gibbons 1918-1919  
7/44/65 Chirurgia dr Stewart 1917-1918  
7/44/66 Symptomatologia notatki z wykładów dr. Kalteyera 1917-1918  
7/44/67 Dr Hare Terapeutyka 1918-1920  
7/44/68 Hare, zajęcia kliniczne 1919-1920  
7/44/69 Toksykologia dr Saylor 1916-1917  
7/44/70 Medycyna Tropikalna 1920  
7/44/71 Polish National Alliance College notatki z fizyki 1913-1915  
7/44/72 Studium o Polish National Alliance Collegei Mechanical Arts Institute w Cambridge Springs, PA, Arthur B. Moehlman 1927  
7/44/73 Księga ewidencyjna dokotra Antoniego S. Małłka Pittsburg, Pensylwania 1922-1923  
7/44/74 Księga ewidencyjna dokotra Antoniego S. Małłka Pittsburg, Pensylwania 1923-1960  
7/44/75 Rejestr ciężarnych 1926-1944  
7/44/76 Korespondencja 1894-1907  
7/44/77 Korespondencja 1908-1909  
7/44/78 Korespondencja 1910-1919  
7/44/79 Korespondencja 1920-1934  
7/44/80 Korespondencja 1935-1936  
7/44/81 Korespondencja 1937-1939  
7/44/82 Korespondencja 1940-1954  
7/44/83 Korespondencja 1955-1959  
7/44/84 Korespondencja 1960-1961  
7/44/85 Korespondencja 1962-1964  
7/44/86 Dokumentacja finansowa 1913-1964  
7/44/87 Ubezpieczenia 1923-1964  
7/44/88 Paczki z pomocą wysłane do Polski przez A. Małłka 1950-1951  
7/44/89 Zaproszenia, bilety wstępu, programy uroczystości, wydawnictwa okolicznościowe, dewocjonalia 1907-1959  
7/44/90 Banknoty polskie, włoskie oraz francuskie 1923-1939  
7/44/91 Znaczki pocztowe b.d.  
7/44/92 Wycinki prasowe 1914-1964  
7/44/93 Biogram Feliksa Falenckkiego 1954  
7/44/94 Spisy obrazów, książek oraz monet 1941-1960  
7/44/95 Silva rerum - notatnik z zapiskami z podróży do Europy 1929  
7/44/96 Zeszyt z odbitkami starych monet b.d.  
7/44/97 Biogram dr. A. Małłka 1940  
7/44/98 Pogrzeb A. Małłka 1964  
7/44/99 Postępowanie spadkowe po śmierci A. Małłka 1957-1964 1965-1968  
7/44/100 Postępowanie spadkowe po śmierci A. Małłka 1964 1965-1974  
7/44/101 Stypendium naukowe im. dr. A. Małłka 1964-1965  
1 - 102 z 102

Polonia Collection